Kontakt

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Marek Polakovič

Sídlo:
Duchnovičovo námestie 1
080 01  Prešov 

Pracovisko: Farbiarska 21, Stará Ľubovňa

Tel.: +421 (0) 911 501 832
E-mail: marek.polakovic@yahoo.com
Web: www.akpolakovic.sk

 

Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 5909